Reeglid

Superkross.ee kasutajatingimused


 Kasutajatingimused kehtivad kõigile Superkross.ee leheküljel http://www.superkross.ee end kasutajaks registreerinuile. Superkross.ee on Superkrossi Karikasarja ametlik infokanal. Siin avaldatakse kõik olulised teated Superkrossi sarja kohta, toimub võistlustele registreerumine ja avaldatakse tulemused.


Kasutajaks registreerumine


Superkross.ee kasutajaks saamiseks tuleb täita elektrooniline registreerumise ankeet. Kasutajaks registreerumine on tasuta.


Andmete esitamine


Kasutades Superkross.ee teenuseid kohustub kasutaja esitama vaid korrektseid isikuandmeid (eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, kontaktandmed, isiku profiili osad ning muud isikut kirjeldavad ja identifitseerivad andmed) ning tagama andmete ajakohasuse Superkross.ee keskkonnas. Kasutaja andmete muutumisel peab kasutaja superkross.ee teenustesse sisestama oma uued korrektsed andmed.


Kasutaja kohustub mitte avaldama oma Superkross.ee keskkonna salasõna teistele kasutajatele või isikutele, seda mitte kusagil avaldama ning tegema kõik selleks, et kellelgi poleks ligipääsu tema salasõnale. Kahtluse või teadmise korral, et keegi peale tema enda on kasutaja salasõna teada saanud, on kasutaja kohustatud viivitamatult sellest informeerima superkross.ee meeskonda e-kirjaga aadressil admin(ät)superkross.ee ning kasutusele võtma uue salasõna.


Kasutaja kohustub info ja andmete esitamisel lähtuma meil levinud üldkehtivatest eetika- ja moraalinormidest ja olema viisakas teiste kasutajate suhtes.


Foto- ja videomaterjal


Superkross.ee galeriisse on lubatud lisada ainult Superkrossi karikasarja kajastavat materjali. Superkross.ee teenuseid kasutades kohustub kasutaja järgima kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid autoriõiguse alaseid seadusandlikke akte. Lehekülje haldajal on õigus ette teatamata kustutada keskkonda sobimatud albumid, samuti teemavälised või ebakvaliteetsed fotod ja videod. Foto- ja videomaterjali autoriõiguste rikkumise eest vastutab selle lisaja.


Foto(de) või video(te) lisamisega Superkross.ee albumisse tekib materjali kasutajaõigus lehekülje haldajal, kui ei ole kokku lepitud teisiti.


 Kommenteerimine


  • Superkross.ee ei vastuta artiklitele ja galeriidele lisatud kommentaaride eest. Kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja. Kõik kommentaarid avaldatakse nimeliselt.
  • Kommentaaridesse reklaamlinkide ja -tekstide lisamine on keelatud. Samuti on keelatud lisada üldlinke.
  • Hea tava on arvustada inimeste mõtteid, mitte isikuid endid. Teiste kommentaatorite, artiklites esinevate inimeste, artiklite autorite ja teiste mõnitamine, halvustamine jne. on keelatud.
  • Keelatud on kommentaarid, mis sisaldavad roppusi, õhutavad isikute või rahvastevahelisele vaenule, levitavad valet või halvustavad põhjendamatult teisi isikuid.
  • Lehekülje haldaja võib kustutada reeglitele mitte vastavad kommentaarid.Kasutustingimuste muudatused


Superkross.ee jätab endale õiguse kasutajatingimuste muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest superkross.ee leheküljel. Superkross.ee edasine kasutamine tähendab nõustumist kasutustingimuste muudatustega.

Uudised