SUPERKROSS

2022 ÜLDJUHEND

Superkrossi karikavõistlused

Pärnumaa meistrivõistlused autospordis

2022 aasta

 

Üldjuhend

 

Üldkorraldus


 

1.1. Superkrossi karikavõistluste (edaspidi SKV) eesmärgiks on olla alustavatele autosportlastele hüppelauaks Eesti meistrivõistlustele ning autospordiharrastajatele soodsa võistlemisvõimaluse pakkumine.

1.2 SKV on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav mitmeetapiline seeriavõistlus.

1.3 MTÜ Erki Sport ja Eesti Autospordi Liit (edaspidi EAL) teevad koostööd SKV korraldamisel.

1.4 SKV peakorraldaja on MTÜ Erki Sport. SKV osavõistluste korraldusõigust võib delegeerida kolmandale poolele ainult MTÜ Erki Sport ja EAL-i kokkuleppel. SKV nime ja kaubamärgi kasutamise ainuõigus autospordivõistlusel kuulub MTÜ Erki Spordile.

1.5 SKV viiakse läbi kooskõlas FIA Spordikoodeksiga (SC), kiirusalade võistlusmäärusega, võistluste korraldamise üldeeskirjadega Eestis, SKV Üldjuhendiga, SKV Tehniliste tingimustega ning kõigi nimetatud dokumentide lisade ja bülletäänidega. Iga etapi läbiviimiseks koostatakse võistlusjuhend, mille registreerib EAL. Võistlusjuhend on üldjuhendi täiendus. Üldjuhend ja võistlusjuhendid on kinnitatud EAL-is.

1.6 SKV omaniku ja korraldaja kontaktandmed on:

MTÜ Erki Sport

Kahva tee 1, Papsaare, Pärnu, 88317

erkisport@hot.ee

Eiki Eriste (+372) 5154591

Erko Eriste (+372) 5287454

Pangarekvisiidid: MTÜ Erki Sport, EE201010022030073004

1.7 SKV juhendid, Tehnilised tingimused, Kalenderplaan, tulemused ja kõik ametlikud teadaanded avaldatakse EAL veebilehel http://uus.autosport.ee ja SKV veebilehel http://www.superkross.ee .

 

Kalenderplaan


 

2.1 2022. hooajal on planeeritud 6 etappi.

2.2 Etappide toimumisajad ja -kohad:

I etapp

ei sprint

30. jaanuar

pühapäev

Jää-/   lumerada

Taali krossirada

II etapp

ei sprint

06. märts

pühapäev

Jää-/ lumerada

Taali krossirada

III etapp

15. mai

pühapäev

Autokross

LaitseRallyPark

IV etapp

12. juuni

pühapäev

Autokross

Taali krossirada

V etapp

28. august

pühapäev

Ringrada

Audru

VI etapp

18.september

pühapäev

Ringrada

Audru

Hooaja lõpetamine

26. november

laupäev

 

Pärnu

 

2.3 Etappide toimumiskohti ja -aegasid võib korraldaja hooaja kestel muuta. Muudatustest tuleb teatada vähemalt kaks nädalat ette. Erandjuhul, kui seda tingib force majeure (sealhulgas, kuid mitte ainult, ebasobiv ilmastik või sellest tingitud ebasobivad rajaolud), võib olla etteteatamisaeg lühem. Sel juhul tagab korraldaja võistlejate kohese informeerimise kõigi tema kasutada olevate vahenditega.

 

Arvestusklassid


 

3.1 SKV peetakse punktiarvestust alljärgnevates masinaklassides:

▪         Noored (12-18 aastat noortelitsents) – superkross kuni 1600cm3

▪         Esivedu   (rahvuslik- / rahvaspordi litsents) – superkross kuni 2000cm3

▪         Tagavedu (rahvuslik- / rahvasprdi litsents) – superkross kuni 2000cm3

▪         Vabaklass (rahvuslik litsents) - superkross                            

▪          Ringrajaklass ringrajavõistlustel (rahvuslik litsents) superkross

      -     Tänavasõidu autod – 2WD esivedu (rahvaspordi litsents) sprint

      -     Tänavasõidu autod – 2WD tagavedu (rahvaspordi litsents) sprint

      -     Tänavasõidu autod – 4WD (rahvaspordi litsents) sprint

      -     Tänavasõidu autod – Noored (12-18 aastat noortelitsents) sprint kuni 1600cm3

      -     Tänavasõidu autod - Naised (rahvaspordi litsents) sprint

3.2 Võistleja, kellel täitub 18 eluaastat hooaja kestel, võib hooaja algul valida, kas võistelda noorteklassis või täiskasvanute klassis. Alla 18-aastased võistlejad tohivad võistelda täiskasvanute klassis võistluse juhi nõusolekul.

3.3 Ühel autol võib võistelda kuni kaks võistlejat. Kui võisteldakse samas masinaklassis, pääseb finaalsõitu ajasõidus parema tulemuse teinud võistleja.

3.4 Üks võistleja võib võistelda kuni kahes masinaklassis ühe autoga.

 

Võistlusmasinate tehnilised tingimused


 

4.1 Kõik autod peavad omama EAL või mõne muu riigi ASN tehnilist kaarti ja vastama konkreetse masinaklassi Rahvakrossi Tehnilistele tingimustele.

Tänavasõidu autod – Eesti KV rallisprindis nõuetele

4.2 SKV etappidel lubatud rehvid.

Jäärada – Vaba klass võib kasutada kõiki E-tähisega M+S tänavasõidu rehve. Lubatud naastu pikkus kuni 13.2 mm. Naastude liimimine rehvidesse ja rehvide lõikamine on lubatud.

 Noored, 2WD esivedu, 2WD tagavedu autodel võib kasutada kõiki M+S rehve, naastu väljaulatuv osa pikkus rehvist võib olla kuni 2mm.

 

Autokross – Võib kasutada kõiki E-tähisega suverehve. Rehvi lõikamine keelatud. Vabaklassis võib kasutada slick - tüüpi rehve.

 

Ringrada –Võib kasutada kõiki E-tähisega suverehve. Vabaklassis ja ringrajaklassis võib kasutada slick - tüüpi rehve.

 

4.3 Võistleja boksis peab olema võistlusauto alune ala kaetud lekkekindla kattega ja iga auto kohta vähemalt üks aktiivainega 6 kg tulekustuti, mis peab olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadav.

 

Osavõtjad


 

5.1 SKV on lahtine kõikides masinaklassides, tulemuse võivad saada kõikide riikide ASN-ide (riigi volitatud autospordiorganisatsioon) sõitjalitsentside omanikud.

5.2 SKV-st osavõtjad peavad esitama igal etapil:

-Täidetud ja allkirjastatud vormikohase osavõtuavalduse ;

- ASN Võistleja- või Rahvaspordi litsentsi; EAL litsentsi omanikud peavad vajadusel tõendama võistleja litsentsi olemasolu

-ASN Registreerijalitsentsi (v.a. tänavasõidu autodel võistlejad);

-ASN Auto tehnilise kaardi

-Tänavasõidu autodel võistlejad - Rahvaspordi litsentsi

- Tänavasõidu autodel võistlevad noored – Noortelitsentsi

 

5.3 Stardimaksud:

Klass

Eelregistreerimine

Kohapeal registreerimine

Noored

30€

50€

Tänavasõidu autod

40€

50€

Esivedu

50€

70€

Tagavedu

50€

70€

Vabaklass

50€

70€

Ringrajaklass

70€

70€

 

 

Stardimaks sisaldab transponderi renditasu.

Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine toob võistlejale trahvi 450€ + km.

Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

5.4 Eelregistreerimine lõppeb 3 päeva enne võistlust. Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole.

5.5 Kui eelregistreerunud võistleja ei osale mõjuvatel põhjustel võistlustel, võib korraldaja kokkuleppel võistlejaga kanda stardimaksu üle järgmisele võistlusele või tagastada tasutud stardimaksust kuni 80%.

5.6 Kogu aasta stardimaksu ettemaksuna tasunud võistlejad saavad soodustust -20%. Mittestartimise korral tagastatakse tasutud stardimaks pooles ulatuses.

 

Võistluste käik


 

6.1 Jääraja- ja autokrossivõistlustel juhindutakse autokrossi võistlusmäärustikust.

6.1.1 Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile eraldatakse treeninguteks 10-15 minutit (vastavalt võistlusjuhendile), ringide arv piiramatu.

6.1.2 Võimaluse korral kasutatakse jokkerringi. Kui kasutatakse jokkerringi, siis on tema läbimine treeningutel ja igas võistlussõidus kohustuslik ühe korra. Jokkerringi mitteläbimisel võistlussõidus lisatakse võistleja lõpuajale 60 sekundit. Jokkerringilt tulija peab andma teed põhirajal sõitjale.

6.1.3 Start toimub paigal seistes ja töötava mootoriga. Stardipaigutus 3-2-3-2. Võistlusvoorudes valestardi puhul lisatakse võistleja lõpuajale 20 sekundit. Finaalis valestardi puhul uus start ja valestardi teinud võistleja paigutatakse viimasele stardikohale. Teistkordse valestardi tegemisel võistleja eemaldatakse võistlussõidust.

6.1.4 Peetakse üks kuni kolm võistlusvooru, mis reguleeritakse võistlusjuhendiga. Eelsõidu pikkus 5 ringi. Iga eelsõidu võitja saab 1 punkti, teine koht 2 punkti jne. Mittestartinud võistleja: klassi võistlejate arv+10 punkti.

6.1.5 Võistleja treeningsõidu parima ringi alusel määratakse stardijärjekord esimesse võistlusvooru. Aegade võrdsuse korral võrreldakse paremuselt teise ringi aegasid. Teise võistlusvooru stardijärjekord määratakse vastavalt esimese võistlusvooru finišiprotokollile.

6.1.6 Finaaliks võistlusvoorude punktid summeeritakse. Väiksema punktisummaga võistleja saab valida finaalis esimesena stardikoha, paremuselt teise summa kogunud võistleja teisena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel oli parem tulemus (koht) teises võistlusvoorus.

6.1.7 Kui võistleja pole saanud tulemust (jõudnud finišisse) üheski võistlusvoorus, siis stardib ta finaalis viimaselt kohalt ja tema teenitud kohapunktid finišeerumise korral jagatakse pooleks. Kui võistleja ei finišeeru mitte üheski võistlussõidus, siis tema sarjapunktide arv on üks (1)

6.1.8 Finaali pikkus 9 ringi.

6.1.9 Kui võistleja ei saa finaalis startida, jääb tema koht täitmata. Finaalis mittestartinud võistleja saab finaali viimase tulemuse.

6.1.10 Kui võistlusklassis on võistlejaid rohkem kui 10, siis jagatakse võistlejad treeninguaegade põhjal kahte iseseisvasse gruppi. Esimeses grupis on võistlejad, kes ajasõidu järgi said 1-3-5-jne aja. Teises grupis need, kes said ajasõidus 2-4-6-jne aja. Peetakse kaks võistlusvooru. Grupi kahe võistlusvooru tulemuste punktid summeeritakse. A-finaali saavad otse mõlema grupi 3 paremat. Ülejäänud võistlejad stardivad B-finaalis. B-finaali 4 paremat saavad startida A-finaalis. A-finaalis saab esimesena stardikoha valida esimese grupi parimad punktid kogunud võistleja. Teisena valib stardikoha teise grupi parima tulemuse kogunud võistleja. Kolmandana 1. grupi teine võistleja jne. B-finaali võitja valib stardikoha seitsmendana jne.

6.2 Ringrajavõistlusel toimub igas klassis 2 võistlusstarti. Mõlema võistlusstardi eest teenib võistleja punkte vastavalt kohale (1. koht 1 punkt, 2. koht 2 punkti jne). Tulemuse selgitamiseks saadud punktid summeeritakse, võidab see kel vähem punkte. Võrdsete punktide korral eelistatakse võistlejat, kes saavutas parema tulemuse teises sõidus.

6.2.1 Vastavalt antud võistluse võistlusjuhendile võidakse startida teises võistlussõidus esimese sõidu tulemuste pööratud järjekorras.

6.3 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva sõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlussõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu.

6.4 Superfinaal rändkarikale peetakse igal etapil pärast finaalsõite. Superfinaalis võivad startida iga masinaklassi kaks paremat. Võistleja loobumisel superfinaalsõidust saab õiguse paremuselt kolmas jne. Kui mingist klassist ei ole kahte võistlejat, siis saavad võimaluse teiste klasside võistlejad. Kokku kuni 12 võistlejat. Vabaklassi võistlejad superfinaalsõidus ei osale. Rahvakrossi võistlejad osalevad Superfinaalis tingimusel, et auto ja võistleja ohutusvarustus vastab SKV teistele masinaklassidele kehtestatule.

Stardijärjekord määratakse päeva parimate ringiaegade alusel (k.a treening), aeglasemast kiiremani.

Superfinaalsõidu võistlusdistantsi pikkus 7 ringi.

6.5 Hooaja viimasel etapil viiakse viimase sõiduna läbi mehaanikute võidusõit. Sõidus võivad startida mehaanikud, kes ei ole osalenud jooksval hooajal SKV sarjas, korraldaja väljastab ühekordse litsentsi. Stardijärjestus määratakse loosimise teel. Vabaklassi autode mehaanikud võidusõidus ei osale.

6.6 Tänavasõidu autodel võistlejatele võistlusnumbrid korraldajalt registreerimise järgi. Rajaga tutvumiseks 1-3 ringi. Võistlussõit 3 korda 1-3 ringi ükshaaval stardis aja peale. Start lipumärguandega. Ajavõtu algusjoon ja lõpujoon tähistatud. Vooru parim aeg saab 1 punkti, 2 -2 jne. Katkestanu saab võistlusprotokolli 80, mittestartinu 90 ja võistluselt eemaldatud 120 punkti. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt ühe sõiduvooru. Kahe vooru punktid liidetakse. Paremuse määrab väiksem liidetud punktide summa. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus teises voorus. Raja lühendamine võistlussõidus – karistus +60 sek.

6.7 Võistkonna liikmete ja/või kaaskondsete poolt võistluse segamisel võib võistluse juht trahvida võistlejat või tema registreerijat esimesel korral rahatrahviga kuni 1000€. Korduva ja/või tahtliku rikkumise puhul võib võistluse juht võistleja/võistlejad võistluselt eemaltata ja tema/nende tulemused tühistada antud etapil.

 

Tulemused


 

7.1 Igas masinaklassis (k.a superfinaalis) arvestatakse SKV etappide punkte järgmiselt:

1. koht – 20; 2. – 17; 3. – 15; 4. – 14; 5. – 13; 6. – 12; 7. – 11; 8. – 10; 9. – 9; 10- – 8; 11. – 7; 12. – 6; 13. – 5; 14. – 4; 15. – 3; 16. – 2; 17. – 1; 18. – 1 punkti jne.

 

7.2 Iga etapi masinaklassi ajasõidu võitja saab lisaks 1 kohapunkti v.a tänavasõidu autod.

7.3 SKV kokkuvõtlik aasta paremusjärjestus masinaklassis selgub nimetatud kõigi etappide punktide liitmise teel.

7.4 Mitme võistleja aasta punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne. kõrgemaid kohti.) Edasise võrdsuse korral arvestatakse viimase etapi tulemust, seejärel eelviimase jne.

7.5 Etappide vahel saab Superfinaali Rändkarika hoidjaks võistleja, kes ületab Superfinaalsõidus esimesena finišijoone.

7.6 Aasta arvestuses võidab Superfinaali Rändkarika võistleja, kel on hooaja jooksul saavutatud kõige enam Superfinaali karikavõite. Võitude võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem teisi, kolmandaid jne kohti. Edasise võrdsuse korral arvestatakse viimase etapi tulemust. Järgmised kohad antakse välja hooaja jooksul kogutud punktide alusel.

 

Protestid


 

Protestide esitamise aeg on 30 minutit pärast tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protestide esitamise õigus on võistlejatel ja võistkonna esindajatel. Protestid tuleb esitada kirjalikult võistluste juhile ja tasuda kautsjon kolmekordne reg. tasu, auto lahtivõtmine 200.- €. Protestil peab olema võistleja allkiri. Reeglina kuuluvad kõik protestid lahendamisele koheselt, või korraldaja poolt 7 päeva jooksul. Protesti rahuldamisel tagastatakse protestijale kautsjon.

 

Autasustamine


 

9.1 Igal etapil autasustatakse kõikides masinaklassides kolme paremat võistlejat karikaga ja ajasõidu parimat medaliga.

9.2 Autasustamiselt puudumine võrdub kohapunktidest ilmajäämisega.

9.3. Autasustamisele tuleb võistlejal ilmuda võistlusriietuses (talvel on lubatud soojad üleriided), nõude eiramine võrdub kohapunktidest ilmajäämisega.

9.4 Mehaanikute võidusõidu kolme parimat autasustatakse medalitega.

9.5 Hooaja lõpetamisel autasustatakse iga masinaklassi kolme paremat karikatega.

9.6 Hooaja lõpetamisel autasustatakse igas masinaklassis jäärajaetappide kokkuvõttes enim punkte teeninud võistlejat SKV Jäärajakuninga medaliga.

9.7 Hooaja lõpetamisel autasustatakse igas masinaklassis autokrossietappide kokkuvõttes enim punkte teeninud võistlejat SKV Autokrossikuninga medaliga.

9.8 Hooaja lõpetamisel autasustatakse igas masinaklassis ringrajaetappide kokkuvõttes enim punkte teeninud võistlejat SKV Ringrajakuninga medaliga.

9.9 Hooaja lõpetamisel autasustatakse Superfinaalide üldvõitjat Superfinaali Rändkarikaga.

9.10 Hooaja lõpetamisel autasustatakse Tänavasõidu autodel 3 parimat Noorteklassi-, 2WD esivedu, 2WD tagavedu, 4WD ja Naisteklassi võistlejat karikatega.

9.11 Hooaja lõpetamisel autasustatakse Pärnumaa kolme parimat võistlejat igas masinaklassis Pärnumaa meistrimedalitega.

 

 

Reklaam


 

10.1 Esiklaasi ülaservas on kohustuslik ja lubatud vaid: paremal võistlusauto number, keskel superkross.ee, vasakul Erki Sport logo.

10.2 Korraldajal on õigus veel kolmele reklaampinnale autol, mille asukohad täpsustatakse võistlusjuhenditega.

10.3 Tänavasõidu autodel kohustusliku reklaami vastavalt antud võistluse juhendile.

 

SKV Hea tava


 

11.1 SKV sarjas osalevad sõitjad, mehaanikud, meeskonnaliikmed, ametnikud ja kõik teised asjaosalised (edaspidi osalejad), pidades kinni neile kehtestatud autospordi eeskirjadest ka:

•       annavad oma parima võistluste õnnestumiseks;

•       hindavad kõrgelt sportlikke ideaale ja hoiavad autospordi mainet;

•       suhtuvad teistesse osalejatesse tähelepanelikkuse, abivalmiduse ja lugupidamisega;

•       teevad endast oleneva keskkonnasaaste minimeerimiseks.

11.2 Hea tava rikkumise korral võistleja, tema meeskonna liikme ja/või kaaskondsete poolt, võib sarja peakorraldaja karistada võistlejat ja/või tema registreerijat. Raske rikkumise korral võidakse rikkuja ajutiselt või alatiselt sarjast eemaldada.