SUPERKROSS

2023 ÜLDJUHEND

Superkrossi karikavõistlused

Pärnumaa meistrivõistlused autospordis

2023 aasta

 

Üldjuhend

 Kinnitatud EAL-is 16.01.2023

1. Üldkorraldus


 

1.1. Superkrossi karikavõistluste (edaspidi SKV) eesmärgiks on olla alustavatele autosportlastele hüppelauaks Eesti meistrivõistlustele ning autospordiharrastajatele soodsa võistlemisvõimaluse pakkumine.

1.2 SKV on jää-, pinnas- ja asfaltkattega kinnistel radadel MTÜ Erki Sport poolt korraldatav mitmeetapiline seeriavõistlus.

1.3 MTÜ Erki Sport ja Eesti Autospordi Liit (edaspidi EAL) teevad koostööd SKV korraldamisel.

1.4 SKV peakorraldaja on MTÜ Erki Sport. SKV osavõistluste korraldusõigust võib delegeerida kolmandale poolele ainult MTÜ Erki Sport ja EAL-i kokkuleppel. SKV nime ja kaubamärgi kasutamise ainuõigus autospordivõistlusel kuulub MTÜ Erki Spordile.

1.5 SKV viiakse läbi kooskõlas FIA Spordikoodeksiga (SC), kiirusalade võistlusmäärusega, võistluste korraldamise üldeeskirjadega Eestis, SKV Üldjuhendiga, SKV Tehniliste tingimustega ning kõigi nimetatud dokumentide lisade ja bülletäänidega. Iga etapi läbiviimiseks koostatakse võistlusjuhend, mille registreerib EAL. Võistlusjuhend on üldjuhendi täiendus. Üldjuhend ja võistlusjuhendid on kinnitatud EAL-is.

1.6 SKV omaniku ja korraldaja kontaktandmed on:

MTÜ Erki Sport

Pilliroo 13, Papsaare, Pärnu, 88317

erkisport@hot.ee

Eiki Eriste (+372) 5154591

Erko Eriste (+372) 5287454

Pangarekvisiidid: MTÜ Erki Sport, EE201010022030073004

1.7 SKV juhendid, Tehnilised tingimused, Kalenderplaan, tulemused ja kõik ametlikud teadaanded avaldatakse EAL veebilehel http://www.autosport.ee ja SKV veebilehel http://www.superkross.ee .

 

2. Kalenderplaan


 

2.1 2023. hooajal on planeeritud 6 etappi.

2.2 Etappide toimumisajad ja -kohad:

I etapp   22. jaanuar pühapäev Jää-/   lumerada Taali krossirada
II etapp   5. veebruar pühapäev Jää-/ lumerada Taali krossirada
III etapp 14. mai pühapäev Autokross Taali krossirada
IV etapp 11. juuni pühapäev Autokross Taali krossirada
V etapp 13. august pühapäev Ringrada Audru ringrada
VI etapp 17.september pühapäev Ringrada Audru ringrada

 

2.3 Etappide toimumiskohti ja -aegasid võib korraldaja hooaja kestel muuta. Muudatustest tuleb teatada vähemalt kaks nädalat ette. Erandjuhul, kui seda tingib force majeure (sealhulgas, kuid mitte ainult, ebasobiv ilmastik või sellest tingitud ebasobivad rajaolud), võib olla etteteatamisaeg lühem. Sel juhul tagab korraldaja võistlejate kohese informeerimise kõigi tema kasutada olevate vahenditega.


3. Arvestusklassid


 

3.1 SKV peetakse punktiarvestust alljärgnevates masinaklassides:

▪         Noored (12-18 aastat noortelitsents) – superkross kuni 1600cm3

▪         Esivedu   (rahvuslik- / rahvaspordi litsents) – superkross kuni 2000cm3

▪         Tagavedu (rahvuslik- / rahvasprdi litsents) – superkross kuni 2000cm3

▪         Vabaklass (rahvuslik / rahvaspordi litsents) - superkross                            

▪          Ringrajaklass ringrajavõistlustel (rahvuslik litsents) superkross

      -     Tänavasõidu autod – 2WD esivedu (rahvaspordi litsents) sprint

      -     Tänavasõidu autod – 2WD tagavedu (rahvaspordi litsents) sprint

      -     Tänavasõidu autod – 4WD (rahvaspordi litsents) sprint

      -     Tänavasõidu autod – Noored (12-18 aastat noortelitsents) sprint kuni 1600cm3

      -     Tänavasõidu autod - Naised (rahvaspordi litsents) sprint

3.2 Võistleja, kellel täitub 18 eluaastat hooaja kestel, võib hooaja algul valida, kas võistelda noorteklassis või täiskasvanute klassis. Alla 18-aastased võistlejad tohivad võistelda täiskasvanute klassis võistluse juhi nõusolekul.

3.3 Ühel autol võib võistelda kuni kaks võistlejat. Kui võisteldakse samas masinaklassis, pääseb finaalsõitu ajasõidus parema tulemuse teinud võistleja.

3.4 Üks võistleja võib võistelda kuni kahes masinaklassis ühe autoga.

 

4. Võistlusmasinate tehnilised tingimused


 

4.1 Kõik autod (välja arvatud tänavasõidu autod)  peavad omama EAL või mõne muu riigi ASN tehnilist kaarti ja vastama konkreetse masinaklassi Rahvakrossi Tehnilistele tingimustele.

Tänavasõidu autod – Eesti KV rallisprindis nõuetele

4.2 SKV etappidel lubatud rehvid.

Jäärada – Vabaklass võib kasutada kõiki E-tähisega M+S tänavasõidu rehve. Lubatud naastu pikkus kuni 13.2 mm. Naastude liimimine rehvidesse ja rehvide lõikamine on lubatud.

Superkross, Noored, 2WD esivedu, 2WD tagavedu autodel võib kasutada kõiki tänavalegaalseid M+S rehve, mis vastavad alljärgnevatele reeglitele:

      Igasugune rehvide töötlemine (lõikamine, lihvimine, freesimine jm) on keelatud. Naastu         väljaulatuva osa pikkus rehvist võib olla kuni 1,5 mm, kaal kuni 1,4 g. Lubatud on   naastude mõõtu töötlemine, kuid naastude kuju muutmine on keelatud.

 

Autokross – Võib kasutada kõiki E-tähisega suverehve. Rehvi lõikamine keelatud. Vabaklassis võib kasutada slick - tüüpi rehve.

 

Ringrada –Võib kasutada kõiki E-tähisega suverehve. Vabaklassis ja ringrajaklassis võib kasutada slick - tüüpi rehve.

 

4.3 Võistleja boksis peab olema võistlusauto alune ala kaetud lekkekindla kattega ja iga auto kohta vähemalt üks aktiivainega 6 kg tulekustuti, mis peab olema nähtaval kohal ja kergesti kättesaadav.

 

5. Osavõtjad


 

5.1 SKV on lahtine kõikides masinaklassides, tulemuse võivad saada kõikide riikide ASN-ide (riigi volitatud autospordiorganisatsioon) sõitjalitsentside omanikud.

5.2 SKV-st osavõtjad peavad esitama igal etapil:

-Täidetud ja allkirjastatud vormikohase osavõtuavalduse ;

- ASN Võistleja- või Rahvaspordi litsentsi;

-ASN Registreerijalitsentsi (v.a. tänavasõidu autodel võistlejad);

-ASN Auto tehnilise kaardi (v. a. tänavasõidu autod)

-Tänavasõidu autodel võistlejad - Rahvaspordi litsentsi

- Tänavasõidu autodel võistlevad noored – Noortelitsentsi

 

5.3 Stardimaksud:

Klass

Eelregistreerimine

Kohapeal registreerimine

Noored

50€

90€

Tänavasõidu autod

60€

100€

Esivedu

75€

120€

Tagavedu

75€

120€

Vabaklass

75€

120€

Ringrajaklass

100€

130€

 

 

Stardimaks sisaldab transponderi renditasu.

Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine toob võistlejale trahvi 500€ + km.

Transponder peab olema tagastatud sekretariaati 60 minuti jooksul peale võistlussõitude lõppu.

5.4 Eelregistreerimine lõpeb 3 päeva enne võistlust. Võistleja loetakse eelregistreerunuks, kui ta on täitnud SKV kodulehel www.superkross.ee registreerimisankeedi ja tema tasutud stardimaks on eelregistreerimisaja lõppajaks laekunud korraldaja pangakontole.

5.5 Kui eelregistreerunud võistleja ei osale mõjuvatel põhjustel võistlustel, võib korraldaja kokkuleppel võistlejaga kanda stardimaksu üle järgmisele võistlusele või tagastada tasutud stardimaksust kuni 80%.

5.6 Kogu aasta stardimaksu ettemaksuna tasunud võistlejad saavad soodustust -20%. Mittestartimise korral tagastatakse tasutud stardimaks pooles ulatuses.

 

6. Võistluste käik, karistused


 

6.1 Jääraja- ja autokrossivõistlustel juhindutakse autokrossi võistlusmäärustikust.

6.1.1 Kvalifikatsioon toimub treeningsõitude raames. Igale klassile eraldatakse treeninguteks 10-15 minutit (vastavalt võistlusjuhendile), ringide arv piiramatu.

6.1.2 Võimaluse korral kasutatakse jokkerringi. Kui kasutatakse jokkerringi, siis on selle läbimine treeningutel ja igas võistlussõidus kohustuslik ühe korra. Jokkerringi mitteläbimisel või mitmekordsel läbimisel võistlussõidus lisatakse võistleja lõpuajale 60 sekundit. Jokkerringilt tulija peab andma teed põhirajal sõitjale.

6.1.3 Start toimub paigal seistes ja töötava mootoriga. Stardipaigutus 3-2-3-2 või 2-2-2-2. Võistlusvoorudes valestardi puhul lisatakse võistleja lõpuajale 20 sekundit. Finaalis valestardi puhul lisatakse võistleja lõpuajale 30 sekundit.

6.1.4 Peetakse kaks võistlusvooru. Eelsõidu pikkus kuni 5 ringi. Iga eelsõidu võitja saab 1 punkti, teine koht 2 punkti jne. Mittestartinud võistleja: klassi võistlejate arv + 10 punkti.

6.1.5 Võistleja treeningsõidu parima ringi alusel määratakse stardijärjekord esimesse võistlusvooru. Aegade võrdsuse korral võrreldakse paremuselt teise ringi aegasid. Teise võistlusvooru stardijärjekord määratakse vastavalt esimese võistlusvooru finišiprotokollile.

6.1.6 Finaaliks võistlusvoorude punktid summeeritakse. Väiksema punktisummaga võistleja saab valida finaalis esimesena stardikoha, paremuselt teise summa kogunud võistleja teisena jne. Punktide võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel oli parem tulemus (koht) teises võistlusvoorus.

6.1.7 Kui võistleja pole saanud tulemust (jõudnud finišisse) üheski võistlusvoorus, siis stardib ta finaalis viimaselt kohalt ja tema teenitud kohapunktid jagatakse pooleks.

6.1.8 Finaali pikkus kuni 9 ringi.

6.1.9 Kui võistleja ei saa finaalis startida, jääb tema koht täitmata. Finaalis mittestartinud võistleja saab finaali viimase tulemuse.

6.1.10 Kui võistlusklassis on võistlejaid rohkem kui 10, siis jagatakse võistlejad treeninguaegade põhjal kahte iseseisvasse gruppi. Esimeses grupis on võistlejad, kes ajasõidu järgi said 1-3-5-jne aja. Teises grupis need, kes said ajasõidus 2-4-6-jne aja. Peetakse kaks võistlusvooru. Grupi kahe võistlusvooru tulemuste punktid summeeritakse. A-finaali saavad otse mõlema grupi 3 paremat. Ülejäänud võistlejad stardivad B-finaalis. B-finaali 4 paremat saavad startida A-finaalis. A-finaalis saab esimesena stardikoha valida esimese grupi parimad punktid kogunud võistleja. Teisena valib stardikoha teise grupi parima tulemuse kogunud võistleja. Kolmandana 1. grupi teine võistleja jne. B-finaali võitja valib stardikoha seitsmendana jne.

6.2 Ringrajavõistlusel toimub igas klassis 2 võistlusstarti. Mõlema võistlusstardi eest teenib võistleja punkte vastavalt kohale (1. koht 1 punkt, 2. koht 2 punkti jne). Tulemuse selgitamiseks saadud punktid summeeritakse, võidab see kel vähem punkte. Võrdsete punktide korral eelistatakse võistlejat, kes saavutas parema tulemuse teises sõidus.

6.2.1 Vastavalt antud võistluse võistlusjuhendile võidakse startida teises võistlussõidus esimese sõidu tulemuste pööratud järjekorras.

6.3 Võistleja peab olema eelstardis hiljemalt eelneva sõidu liidri viimasele ringile mineku ajaks. Kui see ei ole võimalik, peab võistleja või tema esindaja informeerima sellest eelstardi kohtuniku, kes võib anda kuni 5 minutit täiendavat lisaaega. Sellisest otsusest peab eelstardi kohtunik informeerima teisi samas stardis osalevaid võistlejaid. Eelstart sulgub eelneva võistlussõidu lõppemisega. Hilinenud või lisaaega küsinud võistleja paigutatakse stardirivi lõppu.

6.4 Superfinaal rändkarikale peetakse igal etapil pärast finaalsõite. Superfinaalis võivad startida iga masinaklassi kaks paremat. Võistleja loobumisel superfinaalsõidust saab õiguse paremuselt kolmas jne. Kui mingist klassist ei ole kahte võistlejat, siis saavad võimaluse teiste klasside võistlejad. Kokku kuni 12 võistlejat. Vabaklassi võistlejad superfinaalsõidus ei osale.

Stardijärjekord määratakse päeva parimate ringiaegade alusel (k.a treening), aeglasemast kiiremani.

Superfinaalsõidu võistlusdistantsi pikkus 7 ringi.

6.5 Hooaja viimasel etapil viiakse viimase sõiduna läbi mehaanikute võidusõit. Sõidus võivad startida mehaanikud, kes ei ole osalenud jooksval hooajal SKV sarjas, vajalik ühekordse litsentsi olemasolu. Stardijärjestus määratakse loosimise teel. Vabaklassi autode mehaanikud võidusõidus ei osale.

6.6 Tänavasõidu autodel võistlejatele võistlusnumbrid korraldajalt registreerimise järjekorra alusel. Rajaga tutvumiseks kuni 3 ringi. Võistlussõit kuni 3 korda 3 ringi eraldistardis üldaja peale. Start fooritulede kustumine või lipuga. Vooru parim aeg saab 1 punkti, 2 -2 jne. Katkestanu saab võistlusprotokolli 80, mittestartinu 90 ja võistluselt eemaltatu 120 punkti. Tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt ühe sõiduvooru. Kahe vooru punktid liidetakse. Paremuse määrab väiksem liidetud punktide summa. Võrdsete punktide korral saab määravaks parem tulemus teises voorus. Raja lühendamine võistlussõidus – karistus +30 sek.

6.7 Võistkonna liikmete ja/või kaaskondsete poolt võistluse läbiviimise segamisel võib võistluse juht trahvida võistlejat või tema registreerijat esimesel korral rahatrahviga kuni 500€. Korduva ja/või tahtliku rikkumise puhul võib võistluse juht võistleja/võistlejad võistluselt eemaldada ja tema/nende tulemused tühistada antud etapil.

6.8 Karistused vastavalt karistuste tabelile LISA 1

 

7. Tulemused


 

7.1 Igas masinaklassis (k.a superfinaalis) arvestatakse SKV etappide punkte järgmiselt:

1. koht – 20; 2. – 17; 3. – 15; 4. – 14; 5. – 13; 6. – 12; 7. – 11; 8. – 10; 9. – 9; 10- – 8; 11. – 7; 12. – 6; 13. – 5; 14. – 4; 15. – 3; 16. – 2; 17. – 1; 18. – 1 punkti jne.

 

7.2 Iga etapi masinaklassi ajasõidu võitja saab lisaks 1 kohapunkti v.a tänavasõidu autod.

7.3 SKV kokkuvõtlik aasta paremusjärjestus masinaklassis selgub nimetatud kõigi etappide punktide liitmise teel.

7.4 Mitme võistleja aasta punktisummade võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem võite (teisi, kolmandaid jne. kõrgemaid kohti.) Edasise võrdsuse korral arvestatakse viimase etapi tulemust, seejärel eelviimase jne.

7.5 Etappide vahel saab Superfinaali Rändkarika hoidjaks võistleja, kes ületab Superfinaalsõidus esimesena finišijoone.

7.6 Aasta arvestuses võidab Superfinaali Rändkarika võistleja, kel on hooaja jooksul saavutatud kõige enam Superfinaali karikavõite. Võitude võrdsuse korral eelistatakse võistlejat, kellel on rohkem teisi, kolmandaid jne kohti. Edasise võrdsuse korral arvestatakse viimase etapi tulemust. Järgmised kohad antakse välja hooaja jooksul kogutud punktide alusel.

 

8. Protestid


 

8.1 Protestide esitamise aeg on 30 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil. Protestide esitamise õigus on võistlejatel ja võistkonna esindajatel, kuid protestil peab olema võistleja allkiri.  

8.2 Protestid tuleb esitada kirjalikult võistluste juhile ja tasuda kautsjon kolmekordne oma klassi registreerimistasu. Tehniliste reeglite kontrollimiseks esitatud protesti korral lisandub täiendavalt auto lahti võtmise tasu 700.- €.

8.3 Spordi reeglite (tulemused, sõiduvõtted jne.) täitmise vastu esitatud protestid kuuluvad korraldaja poolt koheselt lahendamisel. Võistlusauto tehniliste reeglite vastavuse vastu esitatud protestid lahendatakse korraldaja poolt hiljemalt 7 päeva jooksul.

8.4 Võistlusklassi tulemused kuulutatakse lõplikuks alles peale protestide lahendamist.

8.5 Protesti rahuldamisel tagastatakse protestijale kautsjon.

8.6 Protesti lahendused on lõplikud ja ei kuulu vaidlustamisele.

 

9. Autasustamine


 

9.1 Igal etapil autasustatakse kõikides masinaklassides kolme paremat võistlejat karikaga ja ajasõidu parimat medaliga.

9.2 Autasustamiselt puudumine võrdub kohapunktidest ilmajäämisega.

9.3. Autasustamisele tuleb võistlejal ilmuda võistlusriietuses (talvel on lubatud soojad üleriided), nõude eiramine võrdub kohapunktidest ilmajäämisega.

9.4 Mehaanikute võidusõidu kolme parimat autasustatakse medalitega.

9.5 Hooaja lõpetamisel autasustatakse iga masinaklassi kolme paremat karikatega.

9.6 Hooaja lõpetamisel autasustatakse igas masinaklassis jäärajaetappide kokkuvõttes enim punkte teeninud võistlejat SKV Jäärajakuninga medaliga.

9.7 Hooaja lõpetamisel autasustatakse igas masinaklassis autokrossietappide kokkuvõttes enim punkte teeninud võistlejat SKV Autokrossikuninga medaliga.

9.8 Hooaja lõpetamisel autasustatakse igas masinaklassis ringrajaetappide kokkuvõttes enim punkte teeninud võistlejat SKV Ringrajakuninga medaliga.

9.9 Hooaja lõpetamisel autasustatakse Superfinaalide üldvõitjat Superfinaali Rändkarikaga.

9.10 Hooaja lõpetamisel autasustatakse Tänavasõidu autodel 3 parimat Noorteklassi-, 2WD esivedu, 2WD tagavedu, 4WD ja Naisteklassi võistlejat karikatega.

9.11 Hooaja lõpetamisel autasustatakse Pärnumaa kolme parimat võistlejat igas masinaklassis Pärnumaa meistrimedalitega.

 

 

10. Reklaam


 

10.1 Esiklaasi ülaservas on kohustuslik ja lubatud vaid: paremal võistlusauto number, keskel superkross.ee, vasakul Erki Sport logo.

10.2 Korraldajal on õigus veel kolmele reklaampinnale autol, mille asukohad täpsustatakse võistlusjuhenditega.

10.3 Tänavasõidu autodel kohustuslik reklaam vastavalt antud võistluse juhendile.

 

11. SKV Hea tava


 

11.1 SKV sarjas osalevad sõitjad, mehaanikud, meeskonnaliikmed, ametnikud ja kõik teised asjaosalised (edaspidi osalejad), pidades kinni neile kehtestatud autospordi eeskirjadest ka:

•       annavad oma parima võistluste õnnestumiseks;

•       hindavad kõrgelt sportlikke ideaale ja hoiavad autospordi mainet;

•       suhtuvad teistesse osalejatesse tähelepanelikkuse, abivalmiduse ja lugupidamisega;

•       teevad endast oleneva keskkonnasaaste minimeerimiseks.

11.2 Hea tava rikkumise korral võistleja, tema meeskonna liikme ja/või kaaskondsete poolt, võib sarja peakorraldaja karistada võistlejat ja/või tema registreerijat. Koostöös EAL juhatusega võidakse rikkuja raske rikkumise korral ajutiselt või alatiselt sarjast eemaldada.

 

LISA 1 Karistused

Rikkumine

Karistus (kuni)

1

Tehnilistele tingimustele mittevastavus

Stardikeeld

2

Kehtiva sõitjalitsentsi puudumine

Stardikeeld

3

Osalustasu maksmata

 Stardikeeld

4

FIA või juhendiga sätestatud ohutusnõuete mittetäitmine

Võistluste juhi otsus

5

Hilinemine stardijoonele, kui see tekitab viivituse võistluse käigus

Stardib viimaselt stardikohalt

6

Rajatähiste nihutamine või väljaspool rada sõitmine eesmärgiga parandada aega

Sõiduvoorust eemaldamine

7

Valestart sõiduvoorus

Täiendavad + 20 sekundit antud sõiduvooru ajale

8

Valestart (pool)finaalis

Täiendavad + 30 sekundit antud sõiduvooru ajale

9

Joker Lap’i mitteläbimine sõiduvoorus

Täiendavad + 60 sekundit antud sõiduvooru ajale

10

Joker Lap’i mitteläbimine finaalis

 Täiendavad + 60 sekundit antud sõiduvooru ajale

11

Joker Lap’i läbimine mitmel korral sõiduvoorus

Täiendavad + 60 sekundit antud sõiduvooru ajale

12

Joker Lap’i läbimine mitmel korral finaalis

Täiendavad + 60 sekundit antud sõiduvooru ajale

13

Lipusignaalide eiramine

          Võistluste juhi otsus

14

Kollase lipu eiramine

 Hoiatus, +20 sekundit antud sõiduvooru ajale või kuni võistluselt   eemaldamiseni

15

Ohutusnõuete eiramine võistluse ajal

Võistluste juhi otsus

16

Liigne kiirus boksialal

Rahatrahv 50 EUR

17

Aluskatte puudumine boksialal võistlusautol

Rahatrahv 50 EUR

18

Mootori töömahupiirangu rikkumine                              

Antud võistluse tulemuste tühistamine või kuni hooaja tulemuste tühistamiseni

 

19

Transponderi lõhkumine või mitteõigeaegne tagastamine

Rahatrahv 600 EUR